Den otevřených dveří 2020

Vítáme Vás na on-line dni otevřených dveří 2020

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně je příspěvkovou organizací, která poskytuje střední vzdělávání podle § 16 odst. 9 školského zákona (speciální škola) pro žáky s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami, po individuálním posouzení též pro žáky s autismem, poruchami učení, poruchami chování a mentálním postižením.

Studijní obory

Název oboru Kód oboru Délka studia Způsob zakončení
Obchodní akademie 63-41-M/02 5 let maturitní zkouška
Sociální činnost
(novinka 2021)
75-41-M/01 5 let maturitní zkouška
Obchodní škola 63-51-J/01 3 roky závěrečná zkouška
Praktická škola dvouletá 78-62-C/02 3 roky závěrečná zkouška
Provozní služby 69-54-E/01 3 roky závěrečná zkouška s výučním listem

Proč u nás studovat?

Diagnostický pobyt

Pobyt na zkoušku

Škola umožňuje zájemcům o vzdělávání týdenní nebo dvoutýdenní diagnostický pobyt, jehož lze využít např. při rozhodování před podáním přihlášky. Žák je v průběhu diagnostického pobytu ubytován v internátu, denně navštěvuje výuku dle rozvrhu vybrané třídy a účastní se libovolných volnočasových aktivit dle vlastního výběru.

Žákům v diagnostickém pobytu věnují zvýšenou pozornost pedagogičtí pracovníci školy, kteří úzce spolupracují s odborníky školských poradenských zařízení podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 116/2011 Sb. V závěru diagnostického pobytu bude zákonným zástupcům doporučena nejvhodnější forma a způsob dalšího vzdělávání.

Diagnostický pobyt umožňuje:

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí do střední školy pro žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním je:
  • Včas zaslaná přihláška ke studiu nejdéle do 1. března 2021.
  • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona". Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.
Přijímací řízení do všech studijních oborů naší školy proběhne během dubna 2021.
Bližší informace o přesných termínech budou vyvěšeny na webových stránkách školy nejdéle v lednu 2021.
Přijímací zkoušky podle oborů:
  • Obchodní akademie – školní zkouška z českého jazyka a matematiky
  • Sociální činnost – školní zkouška z českého jazyka a motivační pohovor
  • Obchodní škola – školní test ze všeobecných znalostí
  • Provozní služby – školní zkouška praktických schopností
  • Praktická škola – motivační pohovor
Kontraindikace přijetí
  • těžké mentální postižení
  • závažná psychiatrická diagnóza

Prohlídka školy

Video o škole

Již během sobotního dne otevřených dveří můžete kontaktovat tyto osoby:

Mikuláš

Mgr. Jana Honzíková

ředitelka školy
mobil: 770 187 101
e-mail: honzikova@oajl.cz
Anděl

Mgr. Ivana Vyvlečková

zástupkyně ředitelky
mobil: 604 602 071
e-mail: vyvleckova@oajl.cz
Anděl

Bc. Hana Konopáčová

vedoucí internátu
mobil: 770 187 220
e-mail: konopacova@oajl.cz
Čert

Mgr. Libor Vondráček

koordinátor diagnostických pobytů
mobil: 770 187 224
e-mail: vondracek@oajl.cz