Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Internát

Internát je situován do klidné lokality v blízkosti centra Janských Lázní. Poskytuje ubytování žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny prostory jsou proto plně bezbariérové a prostředí vybavené potřebnými kompenzačními pomůckami. Kapacita internátu je až 95 míst. Veškeré vybavení a možnosti na internátu jsou koncipovány tak, aby žákům poskytovaly dostatečný komfort při celoročním ubytování, s výjimkou tzv. povinných odjezdů několikrát v průběhu školního roku. Život na internátě se řídí Vnitřním řádem internátu a Režimem dne.
Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou moderně vybaveny a barevně vymalovány, aby bylo žákům vytvořeno co nejpříjemnější rodinné prostředí. Součástí každého pokoje je také internetové připojení, které je zpoplatněno v závislosti na odběru dat.
Na každém patře je také společenská místnost s vybavenou kuchyňkou, TV a relaxačním prostorem. Na 4. patře každého pavilonu se nachází denní místnost s moderně vybavenou kuchyňkou (2x čtyřplotýnkový sklokeramický vařič, mikrovlnná trouba, myčka nádobí, kuchyňský robot, elektrická trouba). Ubytovaní žáci jsou rozděleni do tří pavilonů, na každém z nich mají možnost za poplatek využít automatickou pračku a sušičku.
Žáci jsou dle tříd rozděleni do jednotlivých výchovných skupin. Tým, který na internátě působí a zajišťuje kvalifikovanou denní i noční péči tvoří vychovatelé, asistenti vychovatelů, sestry a sanitáři. Je tak zajištěna péče i o žáky s těžším postižením.
Volnočasové aktivity zajišťují vychovatelé a asistenti vychovatelů. Nabídka volnočasových aktivit je organizována napříč výchovnými skupinami. Do nabídky těchto aktivit patří zejména sportovní aktivity realizované ve školní tělocvičně, bazénu a posilovně, která je plně vybavena pro potřeby vozíčkářů a je umístěna na jednom z pavilonů internátu. Žáci si mohou vybrat např. stolní tenis, florbal, badminton, kondiční plavání, spinning, posilování atd. Nabídku tvoří také kroužky umělecko-estetického charakteru: výtvarný, dramatický, keramický, grafický a fotografický kroužek, hudebně-relaxační poslech nebo hudební spolupráce se školní kapelou. Na internátě je k dispozici hudební centrum, polytechnická dílna s keramickou pecí, výtvarná dílna a klubovna. Mnohé z uvedených aktivit zde nabízí Středisko volného času, které na škole působí.
Během roku vychovatelé organizují pro žáky také řadu soutěží, kulturních akcí, výletů a návštěv vzdělávacích i sportovních akcí. Dále se internát, za výrazné pomoci žáků, podílí na pravidelných kulturních akcích pro veřejnost, jakými jsou např. Velikonoční dělánky, Dětský ples či Vánoční akademie.
Máme také zájem na úzké spolupráci se zákonnými zástupci, kteří mohou internát navštívit kdykoliv po dohodě s vychovatelem. Skupinoví vychovatelé jsou se zákonnými zástupci v pravidelném kontaktu prostřednictvím osobního setkání, telefonu nebo e-mailu. Rodiče, zákonní zástupci a veřejnost jsou informováni o aktivitách internátu také prostřednictvím webových stránek školy. Vychovatelé úzce spolupracují s třídními učiteli, výchovnou poradkyní, metodiky prevence sociálně – patologických jevů, SPC, rehabilitačními pracovnicemi a dalšími institucemi. Základním úkolem internátu je vytvářet podmínky pro kvalitní studium a všestranný rozvoj osobnosti žáků. Snahou všech pracovníků je nabídnout pestré a atraktivní volnočasové aktivity. Cílem pedagogického úsilí v oblasti volnočasových aktivit je pak motivace a vedení žáků k aktivnímu, smysluplnému a bezpečnému trávení volného času.
Žáci jsou na internát přijímáni po přijetí do jednoho ze čtyř oborů naší školy na základě podané přihlášky k ubytování na každý školní rok. Přijímanými žáky jsou jednak absolventi základních škol ve věku 15-16 let a jednak starší osoby po úrazech, po dlouhodobé nemoci, či neúspěšné integraci. Naše škola nabízí vzdělání a ubytování osobám se zdravotním postižením, s postižením tělesným nebo kombinovaným, s poruchami vrozenými nebo získanými, osobám se specifickými poruchami učení a dále také osobám s PAS.
Vzhledem k takto široké škále specifik u jednotlivých žáků, vychovatelé i asistenti individuálně pracují s žáky ve své výchovné skupině a jsou jim k dispozici při vytváření příznivých sociálních vztahů, zvládnutí sociálních kontaktů ve skupině i mimo ni, při přípravě na vyučování, při nácviku sebeobsluhy a zvládnutí osobní svobody, při nakládání se svým volným časem a vytváření návyku vlastní odpovědnosti za sebe sama.
Přihlášku na internát podávají rodiče nebo zákonní zástupci žáka, případně sám zletilý žák na předepsaném tiskopise. Každý žák, který podá řádně vyplněnou přihlášku k pobytu na internátě je o výsledku informován do konce měsíce června. Žáci postupující z nižších ročníků nebo jiných oborů podávají přihlášku svému skupinovému vychovateli. Přihláška k ubytování na internátě platí pro celý následující školní rok. Přijetí na internát není nárokové.
Nástup na internát je možný již den před zahájením školního roku. V tento den se mohou rodiče i žáci seznámit s prostředím a personálem na internátu, Vnitřním řádem internátu a Režimem dne.
Žáci, kteří pokračují ve studiu, jsou přednostně ubytováni. Pokud zájem o ubytování převažuje nad volnou kapacitou internátu, přihlíží se ke zdravotnímu stavu a sociálnímu zázemí uchazeče, dále pak ke vzdálenosti a dopravní obslužnosti z místa bydliště.
Veškeré platby za stravu i ubytování probíhají bezhotovostním způsobem (viz. Informace pro rodiče).
 
 

Internát - dokumenty ke stažení

Přehled zájmových aktivit pořádaných vychovateli, střediskem volného času a sportovním klubem SC OAJL
Datum: 2015-11-19 Stáhnuto 632x
Datum: 2016-08-30 Stáhnuto 1766x
Datum: 2015-09-15 Stáhnuto 2133x
Datum: 2015-09-15 Stáhnuto 2006x
Školní vzdělávací program
Datum: 2015-09-29 Stáhnuto 1579x
Datum: 2019-01-03 Stáhnuto 2556x
 
 
Zodpovědnost za obsah stránky: Hana Konopáčová, datum kontroly: 14. 2. 2019
webmaster © 2009-2020 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.040 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax