Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Obory vzdělávání

OBCHODNÍ AKADEMIE

63-41-M/02
Jedná se o čtyřletý studijní obor ukončený maturitní zkouškou. V naší škole je studium v tomto oboru rozloženo na pět let.
Výuka
Žáci tohoto oboru se připravují na výkon ekonomických a administrativních činností v podnikatelské sféře i v oblasti veřejné správy. Důraz je kladen na zvládnutí práce s výpočetní technikou, na vedení účetnictví, na pochopení principů podnikání včetně souvislostí právních, administrativních a ekonomických, důležité je zvládání komunikačních dovedností v mateřském a dvou cizích jazycích.
Uplatnění
Absolventi se mohou uplatnit v povoláních, která zabezpečují ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti. Další možností po maturitě je pokračování ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Absolventi oboru zvládají:
 • Provádění ekonomických výpočtů
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování písemností v normalizované úpravě
 • Práce na PC
 • Zpracování ekonomických ukazatelů
 • Orientaci v principech řízení podniku
 • Schopnost komunikovat v cizích jazycích
Učební plán oboru Obchodní akademie

OBCHODNÍ ŠKOLA

63-51-J/01
Studium v oboru Obchodní škola je dvouleté, v naší škole je rozloženo na tři roky. Je zakončeno závěrečnou zkouškou praktickou z odborných předmětů – ekonomika, účetnictví, hospodářská korespondence a ústní teoretickou – ekonomika, účetnictví.
Výuka
V oboru Obchodní škola je kladen důraz na zvládnutí předmětů ekonomického zaměření, využívání výpočetní techniky pro kancelářské práce a komunikaci v cizím jazyce. Kromě toho jsou vyučovány všeobecně vzdělávací předměty v rozsahu stanoveném ŠVP. Během studia absolvují žáci odbornou praxi ve spolupracujících firmách.
Uplatnění
Absolventi nacházejí uplatnění v profesích zaměřených na výkon jednodušších administrativních činností, příkladem jsou profese: skladník, pokladník, asistent účetního, asistent fakturanta, pracovník evidence, inventární pracovník..
Absolventi oboru zvládají:
 • Základy účetnictví
 • Práce na PC
 • Základní schopnost komunikace v cizím jazyce
 • Provádění ekonomických výpočtů
 • Orientace v zákonných normách
Učební plán oboru Obchodní škola

PRAKTICKÁ ŠKOLA

78-62-C/02
Dvouleté studium v tomto oboru se na naší škole zpravidla rozloží na tři roky. S ohledem na individuální možnosti a schopnosti žáka a na základě doporučení SPC lze studium prodloužit o další rok.
Výuka
Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávání se zaměřuje na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních povinností potřebných v každodenním životě. Vyučují se předměty všeobecně vzdělávací, jakož i předměty zaměřené na získávání praktických dovedností (výživa a příprava pokrmů, ruční práce). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů praktickou a teoretickou.
Uplatnění
Absolventi PŠ dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti výroby a služeb, případně mohou pokračovat v dalším vzdělávání.
Učební plán oboru Praktická škola
 
 
webmaster © 2009-2019 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.010 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax