Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

OAJL - čtenářské dílny a jazykové pobyty

logo

Název projektu: OAJL - čtenářské dílny a jazykové pobyty
Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 07. 2015
Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Klíčové aktivity

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Cíle:
Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
Popis:
Učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Konkrétně pro naši školu:
- 2 čtenářské dílny, tj. 4 vybrané ročníky: 1. - 3. ročník Obchodní akademie, 2. ročník Obchodní školy;
- zakoupení knih v papírové podobě a elektronických čteček

Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

Cíle:
Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.
Popis:
Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na "Teacher Training" (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).
Konkrétně pro naši školu:
Jazykový kurz pro učitele – Švýcarsko (1 osoba), Německo (2 osoby), Malta (4 osoby), Anglie (2 osoby)

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Cíle:
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).
Popis:
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.
Konkrétně pro naši školu:
- Jazykový kurz pro žáky a doprovod v Německu (10 žáků, 3 doprovody)
- Jazykový kurz pro žáky a doprovod ve Velké Británii (10 žáků, 4 doprovody)
 
 
webmaster © 2009-2020 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.026 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax