Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku
Projekt
ZVYŠOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ OAJL A JEJICH TRANSFORMACE SMĚREM K ŽÁKŮM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora rovného přístupu ke vzdělávání a zvyšování kvality odborného vzdělávání a podpora žáků při vstupu na pracovní trh.
Podpořené aktivity:
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin - Mentoring
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky
Obě aktivity podporují profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci jsou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Aktivita je realizována prostřednictvím doučování žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou.
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
Aktivita prohlubuje spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 
 
webmaster © 2009-2020 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.027 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax