Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Informace o škole

Škola

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Sídlo školy

Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

Zřizovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Příspěvková organizace
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně je příspěvkovou organizací, která poskytuje střední vzdělávání podle § 16 odst. 9 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskký zákon), ve znění pozdějších předpisů pro žáky s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami. Poskytuje žákům zájmové vzdělávání ve středisku volného času, poskytuje dětem, žákům a studentům poradenské služby ve speciálně pedagogickém centru, poskytuje dětem a žákům ubytování na internátu, poskytuje žákům školní stravování ve školní jídelně.

Obory vzdělávání

Dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Více informací na stránce Obory vzdělání.

Předpoklady přijetí

a) písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o vzdělávání v Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně
b) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
Další informace budou zveřejněny na našich internetových stránkách v průběhu ledna 2019.

Poloha

Lázeňské městečko Janské Lázně leží v okrese Trutnov, na úpatí Černé hory. Zdejší lázně mají staletou tradici v léčení a rehabilitaci nemocných nervových a nemocí pohybového ústrojí.

Historie

V letech 1992 - 1994 byla v blízkosti lázní vybudována ojedinělá střední škola pro tělesně postižené. Dne 16. 9. 1994 byla škola slavnostně otevřena za účasti paní Olgy Havlové.
Architektonické řešení školy uplatňuje všechny současné moderní požadavky na prostředí pro vzdělávání studentů se speciálními potřebami.

Škola, internát

Typ školy:speciální škola pro tělesně postižené.
Zřizovatel:MŠMT ČR.
Kapacita školy:110 žáků.
Kapacita internátu:95 ubytovaných.
Věk:od ukončení základního vzdělání po dospělé.
Stravování:ve školní jídelně, celodenní stava, oběd - výběr ze dvou jídel.
Ubytování:internát s celotýdenním provozem ((přibližně 6 - 8 povinných odjezdů během školního roku, internát je uzavřen během vánočních a hlavních prázdnin).
Poplatky:bezplatné studium, strava a ubytování dle vyhlášky.

Stavební řešení školy

V zcela bezbariérovém objektu je západní křídlo s učebnami a kabinety, v přízemí se nachází jídelna. Střední blok má vstupní halu, aulu, rehabilitační oddělení a Speciální pedagogické centrum. Východní blok zahrnuje bazén, tělocvičnu, garáže a oddechový prostor. Budova školy je krytými chodbami spojena se třemi ubytovacími objekty internátu. V každém pavilonu je 12 dvoulůžkových pokojů s potřebným příslušenstvím a zázemím.

Ředitelství školy

Pravomoc a působnost ředitelky školy je vymezena § 164 - 166 zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon), v platném znění).

Pracovníci kompetentní k poskytování informací a k přijímání stížností:

Mgr. Jana Honzíková, ředitelka školy
Ing. Richard Fiedler, zástupce ředitelky
Mgr. Ivana Vyvlečková, zástupkyně ředitelky

Pracovník kompetentní k vyřizování stížností:

Mgr. Jana Honzíková, ředitelka školy
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Podrobnější postup je dán vnitřní směrnicí.
 
 
webmaster © 2009-2019 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.012 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax