Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Školská rada

Vyhlášení voleb do školské rady při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
vyhlašuji
volby do školské rady při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně. Voleni budou 2 zástupci pedagogických pracovníků školy, jeden zástupce zletilých žáků a jeden zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků.
  • Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 17. 4. 2017 od 12:00 hod do 13:00 hod ve sborovně školy.
  • Volby členů školské rady za zletilé žáky se uskuteční dne 17. 4. 2019 od 9:00 hod do 12:00 hod v jednotlivých třídách.
  • Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční korespondenční formou nejpozději do 17. 4. 2019 nebo přímo 17. 4. 2019 od 12:00 hod do 12:30 hod ve sborovně školy.
Oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci školy, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 5. 4. 2019 do 12:00 hod k rukám ředitelky školy nebo volební komise, a to buď osobně na sekretariátu školy nebo doporučeným dopisem na adresu školy.
K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:
Ing. Richard Fiedler
Mgr. Libor Vondráček
Andrea Francová, DiS.
V Janských Lázních dne 27. 2. 2019
Mgr. Jana Honzíková, v. r.
ředitelka školy
 

Členové rady:

Složení školské rady od 17. 6. 2016
Předsedkyně:
Mgr. Pavla Šedivcová – za pedagogické pracovníky
Ostatní členové:
Vladimír Belda – za žáky
Mgr. Michal Dědek – za pedagogické pracovníky
Petr Hřebačka – za zřizovatele (MŠMT)
Mgr. Jarmila Krausová – za zřizovatele (MŠMT)
Cyril Klinger – za zákonné zástupce (rodiče)

Školská rada - dokumenty ke stažení

Datum: 2018-09-13 Stáhnuto 730x
Vyjádření k žádosti o jmenování 2 čleů za MŠMT do školské rady pro rok 2013-2016
Datum: 2013-05-20 Stáhnuto 916x
Datum: 2019-07-01 Stáhnuto 1071x
Datum: 2013-10-01 Stáhnuto 656x
Protokol o doplňovacích volbách do školské rady na uvolněné místo člena voleného zletilými žáky
Datum: 2015-09-14 Stáhnuto 414x
Datum: 2013-04-24 Stáhnuto 771x
 
 
 
webmaster © 2009-2019 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.051 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax