Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Základní informace o škole

OAJL patří do sítě speciálních škol a je určena především pro žáky s tělesným postižením a zdravotními problémy, hlavně pak s omezenými pohybovými schopnostmi. Patří mezi největší střední školy tohoto typu v ČR a působnost je celorepubliková. Zřizovatelem školy je MŠMT ČR. Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP školy, pedagogičtí pracovníci využívají speciálně pedagogické metody práce, výuka je individualizovaná v malých třídních kolektivech a k dispozici je nejmodernější vyučovací technika.
Ubytování žáků školy je zajištěno na internátu, který tvoří tři obytné pavilony. Přístup ze školní budovy do internátu je zjednodušen propojením celého areálu zastřešenou spojovací chodbou. Internát naší školy je určen pro 92 žáků, kteří obývají dvou až třílůžkové pokoje s příslušenstvím. Kromě toho mají ubytovaní žáci k dispozici další zázemí – denní a relaxační místnosti, koupelny s pračkami, kryté garážové stání apod. Vychovatelé organizují v rámci volnočasových aktivit různorodou zájmovou činnost. Žákovské práce a úspěchy našich zájmových útvarů jsou prezentovány i na veřejnosti, účastníme se vědomostních a sportovních soutěží, veletrhů fiktivních firem, pořádáme akce určené široké veřejnosti, jsme zapojeni do projektů financovaných ze zdrojů EU, spolupracujeme s vysokými školami, zahraničními partnery i dalšími institucemi podobného zaměření v naší republice.
Součástí školní budovy je školní jídelna zajišťující celodenní stravování. Pro potřeby našich žáků je k dispozici krytý vyhřívaný bazén přímo v budově školy a prostorná tělocvična. Nezbytnou součástí vybavení školy jsou počítačové učebny s přístupem na internet – ve škole zdarma, na internátu za poplatek.
Uchazeči jsou přijímáni v souladu s vyhláškou o přijímání žáků na střední školy.

Financování studia

Studium na naší škole je bezplatné. Pokud jsou žáci během studia ubytováni na internátu, přispívají na ubytování dle platných vyhlášek. Stravování je také posky