Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube

Speciálně pedagogické centrum - SPC

Kdo jsme?

Naše speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou, speciálně pedagogickou a sociálně právní péči dětem, žákům a studentům s tělesným a zdravotním postižením. Zajišťujeme výjezdy do ZŠ, MŠ a do rodin s velmi těžce postiženými dětmi.

Komu jsou naše služby určeny?

 • dětem raného a předškolního věku
 • žákům a studentům různého typu a stupně škol
 • rodičům a zákonným zástupcům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím a široké veřejnosti

Jaké služby nabízíme?

 • poradenství při zařazování dětí s tělesným a zdravotním postižením do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při integraci dětí s tělesným postižením do běžných základních škol
 • konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách děti s handicapem
 • individuální poradenství pro rodiče dětí
 • sociálně právní poradenství
 • šetření školní zralosti
 • podle míry postižení dítěte doporučujeme do škol pomoc asistenta pedagoga
 • pomoc při vytváření individuálních učebních plánů pro těžce tělesně postižené
 • řešení výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení
 • poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených žáků na druhý stupeň základní školy
 • informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků
 • zajišťujeme uzpůsobení podmínek k maturitě u maturujících klientů s tělesným postižením
 • krizovou intervenci
 • konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, sociálními pracovníky
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
 • zapůjčování speciálních pomůcek
 • spolupráci na vzdělávacích kurzech pořádaných organizacemi zajišťujících vzdělávání pedagogických pracovníků

Personální obsazení a kontakty

Speciálně pedagogické centrum při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
Telefon: 499 862 133
Mgr. Veronika Kulhavá Páslerová – vedoucí speciálně pedagogického centra, speciální pedagožka
Telefon: 499 862 130
E-mail: kulhava@oajl.cz
Bc. Jana Synková – sociální pracovnice
Telefon: 499 862 133
E-mail: synkova@oajl.cz
Mgr. Martina Hesová - psycholožka
Telefon: 499 862 131
E-mail: hesova@oajl.cz
Mgr. Hana Grundmannová - speciální pedagožka
Telefon: 499 862 132
E-mail: grundmannova@oajl.cz

Objednávky ke konzultacím a vyšetření

Objednávky konzultací a vyšetření lze uskutečnit prostřednictvím sociální pracovnice telefonicky na číslech 499 862 133 v těchto časech:
pondělí7:00 – 14:30
úterý7:00 – 16:30
středa7:00 – 15:00
čtvrtek7:00 – 15:00
pátek7:00 – 14:00

Dokumenty ke stažení

Dotazník pro MŠ
Dotazník pro školu
 
 
webmaster © 2009-2018 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.011 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | e-mail info@oajl.cz | telefon 499 862 111 | datová scránka gggxiax