Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Speciálně pedagogické centrum - SPC

Kdo jsme?

Naše speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou, speciálně pedagogickou a sociálně právní péči dětem, žákům a studentům s tělesným postižením a souběžným postižením více vadami.

Komu jsou naše služby určeny?

 • dětem raného a předškolního věku,
 • žákům a studentům různého typu a stupně škol,
 • rodičům a zákonným zástupcům,
 • školám a školským zařízením,
 • dalším institucím a široké veřejnosti.

Jaké služby nabízíme?

 • komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku,
 • poradenství při zařazování dětí, žáků a studentů do vhodných škol nebo zařízení,
 • výjezdy do MŠ, ZŠ, SŠ a rodin,
 • konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách děti, žáky a studenty s handicapem,
 • individuální poradenství pro zákonné zástupce dětí,
 • sociálně právní poradenství,
 • psychologické služby – poradenství, krizová intervence, vyšetření k vyřízení poukazu na elektrický vozík, vyjádření k doprovodu do lázní,
 • šetření školní zralosti,
 • stimulační program Maxík pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou,
 • poskytování odborné a metodické podpory pedagogickým pracovníkům při vytváření inkluzivního prostředí ve školách a při tvorbě podpůrných opatření,
 • informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání,
 • zajištění uzpůsobení podmínek k maturitě,
 • konzultace s pracovníky jiných SPC, PPP a sociálními pracovníky,
 • zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy ve školství,
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek,
 • spolupráci na vzdělávacích kurzech.

Personální obsazení a kontakty

Speciálně pedagogické centrum při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
Telefon: 499 862 133

Mgr. Veronika Kulhavá Páslerová

vedoucí SPC, speciální pedagožka
telefon: 499 862 130
e-mail: kulhavaoajl.cz

Mgr. Klára Hamplová

speciální pedagožka
telefon: 499 862 132
e-mail: hamplovaoajl.cz

Mgr. Martina Hesová

psycholožka
telefon: 499 862 131
e-mail: hesovaoajl.cz

Bc. Jana Synková

sociální pracovnice
telefon: 499 862 133
e-mail: synkovaoajl.cz

Objednávky ke konzultacím a vyšetření

Objednávky telefonicky na čísle 499 862 133 nebo e-mailem na spcoajl.cz.
pondělí7:00 – 14:30
úterý7:00 – 16:30
středa7:00 – 15:00
čtvrtek7:00 – 15:00
pátek7:00 – 14:00
 
 
webmaster © 2009-2020 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.060 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax