Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Podpora žákům ve složité osobní situaci

Středoškolské studium může být pro žáka s tělesným postižením náročné. Každodenní studijní povinnosti, zkoušky, maturita se právě kvůli specifikám hendikepu stávají v porovnání s vrstevníky bez postižení náročnější a hůř zvladatelné. Studium tak pro některé žáky představuje větší zátěž na koncentraci, na schopnost plánovat studijní povinnosti, míra stresu je vyšší než obvykle. Proto jsou pro žáky Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové k dispozici psychoterapeutické a poradenské služby, které poskytuje psychoterapeutka a koučka Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.
Cílem těchto služeb je pomoc žákům zvládat nejen samotné studium a přetížení s ním související, ale i podpora v řešení vztahových a osobních potíží. Nejčastější potíže, se kterými žáci mohou vyhledat tuto poradenskou/terapeutickou službu, jsou:
 • Ztráta duševní rovnováhy v důsledku zvýšené zátěže.
 • Akutní přetížení.
 • Zhoršený prospěch.
 • Úzkosti, strach ze selhání.
 • Potíže s organizací učení (time-managment).
 • Potíže v oblasti zvládání stresu.
 • Vztahové problémy s kamarády, rodiči, učiteli.
 • Potíže v oblasti organizace volného času.
 • Zvládání nepředvídaných situací.
 • Strach z budoucnosti.
 • Jiné výše neuvedené obtíže.
S vhodnou psychoterapeutickou podporou mohou žáci problémy lépe překonat a získat ztracenou rovnováhu a spokojenost. Zlepšení psychického stavu se obvykle výrazně promítne i do zlepšení školního výkonu či zkvalitnění vztahů.
Pokud se žáci rozhodnou využít výše uvedených služeb, je důležité, aby se na schůzku předem objednali. Objednávání termínů probíhá osobně přímo v SPC Janské Lázně u Bc. Leony Dolejškové. V některých případech jsou na setkání žáci doporučeni ze strany učitelů či vychovatelů školy.
Počet setkání si žáci domlouvají na prvním sezení. Jedno sezení trvá 50 minut a veškeré informace, které žák s terapeutem probírá, jsou důvěrné, terapeut dodržuje etický kodex. Pokud je žák mladší 18 let, může navštěvovat tuto službu jenom se souhlasem rodičů.
 
 
webmaster © 2009-2019 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.009 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax