Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Tranzitní program

na Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně

Co je Tranzitní program?

Tranzitní program, který naše škola realizuje, je komplexní systém přípravy a podpory našich žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním v jejich přechodu z bezbariérového prostředí školy do reálného života a na trh práce.
V rámci Tranzitního programu se zabýváme následujícími oblastmi:
 • - další vzdělávání (studium na VOŠ a VŠ)
 • - zaměstnání nebo podnikání
 • - soběstačnost, samostatnost
 • - volnočasové aktivity
 • - bydlení
 • - zajištění sociálních služeb, osobní asistence
 • - osobní rozvoj, etická výchova, komunikační dovednosti, mezilidské vztahy
Veletrh fiktivních firem
Konkrétní činnosti v rámci Tranzitního programu:
 • - exkurze do firem, chráněných dílen, na vybraná pracoviště a do zařízení poskytujících chráněné bydlení a další služby
 • - fiktivní firma jako povinný vyučovací předmět v oboru Obchodní akademie, účast na veletrzích v ČR i v zahraničí
 • - besedy s absolventy naší školy, kteří se úspěšně uplatnili na trhu práce, případně dosáhli úspěchů ve sportovních aktivitách
 • - spolupráce s úřady práce
 • - souvislá praxe ve firmách (s podporou asistenta)
 • - praktické činnosti v rámci vyučování a mimoškolní činnosti na internátu: nakupování, hospodaření s penězi, práce na PC, telefonická komunikace, jednání na úřadech, obsluha bankomatu
 • - spolupráce s vysokými školami
 • - zprostředkování krátkodobých a dlouhodobých brigád při studiu
 • - individuální poradenská pomoc při řešení životních situací spojených s přechodem ze školy do reálného života
 • - kontakty se zaměstnavateli a pomoc při aktivním vyhledávání vhodných pracovních míst po ukončení vzdělávání

Garanti tranzitního programu ve škole:

Mgr. Jana Marešová, ředitelka školy, výchovná poradkyně
Mgr. Šárka Štěpánková, vedoucí praxe
Bc. Leona Dolejšková, sociální pracovnice SPC
Exkurze ve firmě Novatex

Získané ocenění

Ocenění, které získala škola díky spolupráci s firmou Ergotep, družsvo invalidů, Proseč. Firma umožňuje odborné praxe žákům školy a zaměstnává absolventy.
 
 
webmaster © 2009-2019 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.012 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax