Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Tranzitní program

na Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně

Co je Tranzitní program?

Tranzitní program, který naše škola realizuje, je komplexní systém přípravy a podpory našich žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním v jejich přechodu z bezbariérového prostředí školy do reálného života a na trh práce.
V rámci tranzitního programu se zabýváme následujícími oblastmi:
 • další vzdělávání (studium na VOŠ a VŠ)
 • zaměstnání nebo podnikání
 • praktické vyučování a odborný výcvik ve spolupráci s potencionálními zaměstnavateli
 • exkurze do firem, chráněných dílen, na vybraná pracoviště a do zařízení poskytujících chráněné bydlení a další služby
 • fiktivní firma jako povinný vyučovací předmět v oboru Obchodní akademie, účast na veletrzích v ČR i v zahraničí
 • JA Czech – malé reálné firmy v rámci výuky i volnočasových aktivit, účast na veletrzích
 • spolupráce s vysokými školami
 • spoluúčast v projektech zaměřených na trh práce
 • spolupráce s úřady práce
 • kontakty se zaměstnavateli a pomoc při aktivním vyhledávání vhodných pracovních míst po ukončení vzdělávání
 • souvislá praxe ve firmách (s podporou asistenta)
 • praktické činnosti v rámci vyučování a mimoškolní činnosti na internátu: nakupování, hospodaření s penězi, práce na PC, telefonická komunikace, jednání na úřadech, obsluha bankomatu
 • soběstačnost, samostatnost
 • bydlení
 • zajištění sociálních služeb, osobní asistence
 • osobní rozvoj, etická výchova, komunikační dovednosti, mezilidské vztahy
 • volnočasové aktivity
 • besedy s absolventy naší školy, kteří se úspěšně uplatnili na trhu práce, případně dosáhli úspěchů ve sportovních aktivitách
 • zprostředkování krátkodobých a dlouhodobých stáží a brigád při studiu
 • individuální poradenská pomoc při řešení životních situací spojených s přechodem ze školy do reálného života
Veletrh fiktivních firem

Garanti tranzitního programu ve škole:

Mgr. Jana Honzíková

ředitelka školy

Mgr. Ivana Vyvlečková

zástupkyně ředitelky školy pro odborný výcvik a praktické vyučování

Mgr. Soňa Holubcová

kariérová poradkyně

Mgr. Pavla Šedivcová

vedoucí učitelka odborného výcviku a praktického vyučování

Mgr. Šárka Štěpánková

vedoucí praxe

Mgr. Josef Kulhavý

metodik fiktivních firem a JA Czech

Bc. Jana Synková

sociální pracovnice SPC
Exkurze ve firmě Novatex

Získané ocenění

Ocenění, které získala škola díky spolupráci s firmou Ergotep, družsvo invalidů, Proseč. Firma umožňuje odborné praxe žákům školy a zaměstnává absolventy.
 
 
webmaster © 2009-2020 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.063 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax