bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Proškolák, z. s.

Dne 27. července 2016 byl u rejstříkového soudu v Hradci Králové zapsán spolek Proškolák, jehož cílem je:

• ochrana zájmů studentů, žáků a rodičů Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně (dále jen OAJL)

• uspokojování potřeb a zájmů žáků a zaměstnanců OAJL v oblasti vzdělávací,   pedagogické, výchovné, kulturní a sportovní, zejména:

    - modernizace výchovně vzdělávacího procesu

    - rozvoj spolupráce s dalšími školami, sociálními partnery, institucemi                              (výměnné pobyty, praxe, poznávací zájezdy, sportovní soustředění)

    - podpora odborné, kulturní, zájmové a sportovní činnosti žáků a                                 zaměstnanců školy 

    - oceňování nejlepších a úspěšných žáků OAJL

    - pořádání kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, ...

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která  se chce účastnit jeho aktivit. Minimální členský příspěvek na rok 2016/2017 činí 200,- Kč. Rádi mezi námi uvítáme každého, kdo chce být naší škole nápomocen.

Informace
Autor:
Ivana Vyvlečková
Datum a čas:
13. 9. 2016 13:51