bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

SVČ nabízí jazykový kurz

Українська мова (od 3. 2. 2015)

Kurz Vám nabízí výuku ukrajinštiny, která se věnuje všem složkám jazyka. Naučíme Vás, jak správně ukrajinský psát, číst a komunikovat, pomůžeme Vám s pochopením ukrajinské gramatiky a přiblížíme Vás k ukrajinskému stylu života. Po absolvování jazykového kurzu byste měli být schopní s dorozumět v každodenním životě a díky aplikaci jazyka v praxi se stát téměř rodilým mluvčím. 

Při hodinách jsou využívaný odborné jazykové materiály, jejichž výběr má na starosti lektor, novinové a odborné články, video záznamy, které jazykové lekce oživí, a v neposlední řadě komunikace s rodilým mluvčím.   Jazykový kurz je zábavný a motivující.  V případě zájmů můžeme se odměnit jazykovým pobytem na Zakarpatti. Výuka ukrajinštiny je skvěle a efektivně využitým volným časem.  

Lektorkou kroužku bude zkušená učitelka ukrajinštiny Mgr. Svitlana Sazečková.   

Kurz bude rozdělen na dvě skupiny - ukrajinština pro žáky naše školy a cizí zájemci.

Přihlásit se můžete emailem: sazeckova@oajl.cz

 Místo konání:

Obchodní akademie Olgy Havlové, Klubovna + studovna - učebna K

Kdy:       každý úterý      20:00 – 21:00 pro žáky naše školy,    

                Každou středu 19:00 – 20:00 pro lidi z venku.

Informace
Autor:
Svitlana Sazečková
Datum a čas:
22. 1. 2015 10:46