bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Uchazeči Studijní obory Praktická škola


Praktická škola

78-62-C/02

Dvouleté studium v tomto oboru se na naší škole zpravidla rozloží na tři roky. S ohledem k individuálním možnostem a schopnostem žáka a na základě doporučení SPC lze studium prodloužit o další rok.

Výuka

Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávání se zaměřuje na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních povinností potřebných v každodenním životě. Vyučují se předměty všeobecně vzdělávací, jakož i předměty zaměřené na získávání praktických dovedností (výživa a příprava pokrmů, ruční práce). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou z odborných předmětů praktickou a teoretickou.

Uplatnění

Absolventi PŠ dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti výroby a služeb, případně mohou pokračovat v dalším vzdělávání.

Soubory ke stažení

Učební plán PŠ
PDF, 237 kB, 16. 1. 2020
Aktuální učební plán oboru Praktická škola
Praktická škola Praktická škola Praktická škola Praktická škola