bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Veřejnost Projekty Norsko 2022

Norsko 2022 (Iceland Liechtenstein Norvay grants)

Den 1

Na daleký norský sever jsme vyrazili už v neděli odpoledne, abychom se na Letišti Václava Havla ubytovali a dostatečně se prospali na brzký ranní let do Amsterodamu, kde jsme měli přestoupit do letadla směřujícího do norského města Trondheim. Oba lety proběhly hladce. Kdo měl zpočátku obavy, se v průběhu cesty nad Evropou bát přestal, a kdo chtěl sedět u okénka, si ptačí perspektivy mohl užít víc než dost. Na letišti v Trondheimu nás očekávaly dvě místní kolegyně. Ty nás ve školním minibusu odvezly až do cíle, severského městečka Grong. V průběhu cesty v autě jsme poznali, že Norsko je zemí pustých zasněžených hor, křišťálově čistých jezer, malebných bílých nebo hnědo-červených dřevěných domků posazených do polí a luk. Krásné jsou i nekonečné lesy táhnoucí se po skalnatých svazích. Norsko nás všechny rychle okouzlilo! Počáteční rozpaky a jazykové bariéry jsme s norskými kolegy rozptýlili na společném obědě v motorestu ve stylu poválečných USA (Elvis, Marilyn Monroe a spol.) a při seznamovací večeři v hotelu, kde jsme ubytováni.

Norsko: Den 1 Norsko: Den 1 Norsko: Den 1

Den 2

Po bohaté hotelové snídani jsme se vypravili na prohlídku školy v Grongu. Tou nás provedla ředitelka školy se svými kolegy. Škola má okolo 280 studentů a nabízí pestrou paletu různých oborů. Některé, jako například sportovní rybaření, pro nás byly velmi neobvyklé. Velkou předností školy nejsou pouze otevřené a zajímavě pojaté prostory určené pro studium či setkávání a dobře vybavené učebny (nejzajímavější školní pomůckou byl trenažer stroje na těžbu dřeva), ale hlavně vstřícní a komunikativní učitelé. Nahlédli jsme do hodiny chemie a do výuky asistentů ve zdravotnictví. Hlavně jsme se ale soustředili na to, jak místní škola pojímá speciální školství. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají mimo jiné k dispozici „cvičný byt“, kde si mohou osvojovat běžné dovednosti. Škola zaměstnává dostatek speciálních pedagogů a asistentů, kteří se dětem se zájmem věnují. Ocenili jsme zejména propojení výuky s naší návštěvou. Studenti nám totiž prodávali připravené pohoštění (použili jsme cvičné peníze) a poté nás i obsluhovali. Mezi nejzajímavější části programu pak patřil uvolněný rozhovor se studenty, kteří se v části budovy určené speciálnímu školství vzdělávají. Přestávku na oběd jsme strávili spolu s norskými kolegy v útulné sborovně, kde se pravidelně na oběd setkává celý pedagogický sbor. Ocenili jsme hlavně uvolněnou a přátelskou atmosféru, která v norské sborovně panovala. Po obědě nám ředitelka školy představila hlavní prvky a specifika norského vzdělávacího systému i způsob, jak norská vláda koncipuje speciální školství. Závěr programu patřil nám. Prostřednictvím prezentace, působivého videa a komentáře naší paní ředitelky se norští učitelé a studenti vyšších ročníků dozvěděli, že naše škola není určená jen pro vzdělávání, ale je také místem pro pestrý život. Večerní hodiny jsme věnovali výletu do blízkého okolí Grongu. Norové se skutečně mohou chlubit krásnou, působivou a čistou přírodou.

Norsko: Den 2 Norsko: Den 2 Norsko: Den 2

Den 3

Po snídani jsme se v rámci poznávání norského školství zúčastnili výuky první pomoci. Učitelka ve frontálně koncipované hodině poutavě mluvila o úplně jiných druzích zranění, než jaká jsou běžná v našem prostředí. Její výklad se týkal střelných ran, končetin amputovaných řetězovou pilou či značného podchlazení. Po přestávce, kterou jsme strávili v přátelském hovoru s norskými kolegy, jsme vyrazili do terénu. Viděli jsme norské studenty při práci v lese. Ti zde připravovali dřevo pro výrobu tradičního norského plotu. Dovedně používali sekery, motorové pily a další lesnické nástroje. Společně jsme poobědvali na ohni připravenou specialitu ze srnčího masa a někteří jsme se zpět do Grongu vrátili pěšky, procházkou přes les. Po polední pauze nás dva norští kolegové vzali školním autobusem na projížďku do místních divokých, mrazivých a krásných hor, téměř k hranicím se Švédskem. Nejkrásnějšími momenty projížďky jistě byla možnost spatřit velkého orla za letu a poklidně se pasoucí stádo sobů.

Norsko: Den 3 Norsko: Den 3 Norsko: Den 3

Den 4

Dnes nás norští kolegové se skupinkou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzali do terénu. Autem jsme vyjeli za město k přístřešku na kraji louky, který žáci i učitelé užívají pro různé venkovní aktivity. Žáci nás naučili zvláštní nový sport: frisbee golf. Cílem je hodit frisbee ze vzdálenosti zhruba padesáti metrů na určitý počet hodů do speciálního koše. Poté jsme obědvali hamburgery připravené na ohni a vyzkoušeli si střelbu z luku a vzduchovky. Po návratu do školy jsme mohli sledovat, jak žáci vytvářejí text o akci doprovázený barevnými fotografiemi. Žáci jsou tak vedeni k tomu, aby si své zážitky zapamatovali a své prožitky vhodně formulovali. Po kratší odpolední relaxaci jsme využili pozvání ředitelky školy na společnou večeři na její farmě. Její rodina vlastní farmu, kde se chovají krávy na produkci mléka. Návštěvě kravína předcházela řada přísných hygienických opatření. V prostorách kravína jsme se například mohli pohybovat pouze ve speciálních bílých oblecích. Po prohlídce moderního dojicího přístroje a celého kravína jsme večer zakončili v domě paní ředitelky na neformální večeři.

Norsko: Den 4 Norsko: Den 4 Norsko: Den 4

Den 5

Pátý den byl věnovaný sámské kultuře. (Sámové jsou tradičně označováni jako Laponci.) Jedná se o nejsevernější původní obyvatelstvo Evropy se zajímavým ugrofinským jazykem a neopakovatelnou kulturou. Téma jsme otevřeli prezentací o sámské kultuře, kterou vedl jeden z učitelů a jeho dcera, z poloviny sámského původu. Výklad obou se zaměřil na jazyk, tradiční kroj a specifické stavení, které se nazývá „gaetie“. V rekonstruované „gaetii“ postavené na pozemku školy jsme následně obědvali sámskou polévku. Po obědě jsme navštívili právě dokončované a architektonicky zajímavé centrum sámské kultury. Odpoledne jsme pak vyrazili do poklidného přístavního městečka Namsos. Městečko jsme nejdříve viděli z vysoké vyhlídky nad městem, poté jsme šli na procházku, večeři nebo se věnovali nákupům. Při cestě zpět jsme s velkým nadšením sledovali losy na podvečerní pastvě.

Norsko: Den 5 Norsko: Den 5 Norsko: Den 5

Den 6

Na předposlední den našeho pobytu v Grongu si pro nás norští kolegové připravili dobrodružný výlet k oceánu. Ráno jsme autem vyjeli do dvě hodiny cesty autem vzdáleného přístavu, kde pro nás byla připravena loď a rybářské náčiní. Polovina skupiny se oblékla do hřejivých námořnických kombinéz a vyrazila na motorovém člunu krmit racky a mořské orly, druhá skupina pak na mole zkoušela rybářské štěstí. Po hodině a půl se skupiny prohodily. Z akce jsme si odvezli nezapomenutelné zážitky a dojmy z působivé norské přírody. Po improvizovaném přátelském obědě jsme vyrazili zpět do Grongu, abychom měli dostatek času připravit se na závěrečnou slavnostní večeři. Poslední setkání na norské půdě se neslo ve znamení přátelské zábavy (počáteční rozpaky při komunikaci s Nory už zcela odpadly) a norského kulinářského umění založeného mimo jiné na rybách. Čeští i norští účastníci projektu si vyslechli několik nadšených projevů a zhodnotili týdenní pobyt českých pedagogů na norské škole.

Norsko: Den 6 Norsko: Den 6 Norsko: Den 6

Den 7

Šest dní v Grongu uplynulo jako voda v místní řece Namsen. Po dnech plných poznávání a zážitků přišel den poslední. Letecká cesta domů přes Amsterdam nám trvala celý den. Utekla nám ale rychle a v dobré náladě!

Norsko: Den 7 Norsko: Den 7 Norsko: Den 7