bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Veřejnost Projekty Metodický kurz Split 2022

Otevíráme se světu

Metodický kurz v chorvatském Splitu

Kolegyně Václava Talábová a Radka Číháková se zúčastnily metodického kurzu s názvem Wellbeing and Outdoor Activities v chorvatském Splitu. Ve velké skupině pro všechny různé kurzy byla spousta národností, a proto bylo i přínosem dozvědět se, jak to v které zemi ve školství chodí. Náš kurz se soustředil na činnosti, které lze aplikovat jak při výuce, tak při volnočasových aktivitách. Bylo nám představeno několik nových přístupů k výuce a moderní výukové metody. Součástí celého kurzu bylo i poznávání přírodních a historických krás. Volné chvíle jsme trávily cestováním po okolí, ochutnáváním místních specialit a proběhlo i listopadové zkoušení moře. Kurz nás obohatil jak jazykovými dovednostmi, tak hlavně novými didaktickými postupy a metodami, které již běžně od té doby ve výuce používáme.