bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Veřejnost Zaměstnanci Úseky


Seznam zaměstnanců

ZaměstnanciFunkce
Alina Petr, DiS.vedoucí SVČ, pedagog volného času
Báchorová Ladislavapomocná pracovnice
Bejdáková Milana, Mgr.učitelka (ruční práce, anglický jazyk, aplikovaná tělesná výchova), metodička prevence rizikového chování
Bojarská Renata, Bc.asistentka pedagoga - vychovatele
Bříza Janasistent pedagoga - učitele
Červenková Evženie, Mgr.učitelka (příprava pokrmů, německý jazyk, základy biologie a ekologie, výživa a příprava pokrmů, odborný výcvik (1), odborný výcvik)
Červíček Stanislavsprávce budov - vedoucí technik
Číhák JanAsistent pedagoga - vychovatele
Číháková Radka, Mgr.Ph.D.učitelka (aplikovaná tělesná výchova, základy společenských věd)
Čumriková Petraasistentka pedagoga - vychovatele
Davidová Lenka, Bc.vychovatel (plavání, šipky, stolní tenis), učitelka (speciálně pedagogická péče)
Dědek Michal, Mgr.učitel (český jazyk a literatura, dějepis, základy společenských věd, společenskovědní seminář)
Dresslerová Iva, Ing.sekretářka, mzdová účetní
Dvořáček Petrstálá služba
Dvořáková Milušeasistentka pedagoga - vychovatele
Ferklová Dana, Mgr.učitelka (český jazyk a literatura, výtvarná výchova, občanská nauka, rodinná výchova, zdravotní výchova)
Fiedler Richard, Ing.zástupce ředitelky pro teoretické vyučování, učitel (informační technologie)
Fiedlerová Michaela, Mgr.učitelka (německý jazyk)
Francová Andreaasistentka pedagoga - učitele
Fridrichová Markéta, DiS.vychovatelka
Hamplová Klára, Mgr.speciální pedagožka
Hauser Otoasistent pedagoga - vychovatele
Holeková Miroslava, DiS.stálá služba
Holub Petrvychovatel
Holubcová Soňa, Mgr.učitelka (informační technologie, písemná a elektronická komunikace), IT správkyně
Honzíková Jana, Mgr.ředitelka, učitelka (seminář z cizího jazyka)
Horáková Mariestálá služba
Hübschová Janaasistentka pedagoga - vychovatele
Hückeová Evaasistentka pedagoga - vychovatele
Hudcová Lucie, Mgr.učitelka (matematika, anglický jazyk, finanční gramotnost, hospodaření domácnosti, speciálně pedagogická péče, odborný výcvik (2), odborný výcvik (4), úklid a údržba interiéru, nauka o šití a materiálech)
Hunčár Miroslavasistent pedagoga - vychovatele
Chrastinová Martina, Mgr.učitelka (anglický jazyk, seminář z cizího jazyka)
Jiránková Luďkaúčetní
Juhászová Petraučitel, asistent pedagoga - učitele
Karmáčková Sylvaasistentka pedagoga - učitele
Klubrtová Janauklízečka
Kobrová Gabrielauklízečka
Konopáčová Hana, Bc.vedoucí internátu, vychovatelka
Korfová Veronikaasistentka pedagoga - vychovatele
Kostovská Milena, PaedDr.učitelka (český jazyk a literatura, hospodářský zeměpis, základy společenských věd)
Krátký Pavelasistent pedagoga - učitele
Kubátová Marie, Mgr.učitelka (matematika, administrativa, finanční gramotnost, informační technologie), výchovná poradkyně
Kulhavá Páslerová Veronika, Mgr.vedoucí SPC, speciální pedagožka
Kulhavý Josef, Mgr.učitel (fiktivní firma, informační technologie, písemná a elektronická komunikace), IT správce
Laube Jaroslavstálá služba
Laubová Monikasprávkyně bazénu
Liepoldová Veronika, DiS., na mateřské dovolené
Machová Renata, Mgr.učitelka (matematika, matematický seminář)
Nosek Karel, PhDr.psycholog
Paděrová Gabriela, Ing.vedoucí ekonomicko-technického úseku, vedoucí úseku stravování
Pavlas Luděkúdržbář
Pavlík Přemyslasistent pedagoga - vychovatele
Perger Milanasistent pedagoga - vychovatele, kuchař
Pourová Martina, Mgr.vychovatelka, učitelka (ruční práce, anglický jazyk, základy biologie a ekologie, základy chemie, základy společenských věd, odborný výcvik (3), údržba oděvů a prádla), na mateřské dovolené
Reginová Petraasistentka pedagoga - vychovatele
Resler Jiříasistent pedagoga - vychovatele
Robková Věra, Ing.učitelka (hospodářské výpočty, obchodní korespondence, účetnictví)
Rolenec Zdeněk, Mgr.učitel
Rybková Hanaasistentka pedagoga - učitele, na mateřské dovolené
Rýznerová Evauklízečka
Salwenderová Ivana, Bc.koordinátorka výchovy, vychovatelka (výtvarné práce, stolní tenis, sportovní hry, kroužek vaření)
Sláma Jan, Ing.učitel (ekonomika, informační technologie, obchodní korespondence)
Stolín Milošúdržbář
Synková Jana, Bc.sociální pracovnice
Šedivcová Pavla, Mgr.učitelka (příprava pokrmů, aplikovaná tělesná výchova, odborný výcvik (1), odborný výcvik)
Štěpánková Šárka, Mgr.učitelka (ekonomika, právo, základy biologie a ekologie, zeměpis a hospodářství eu, ekonomická cvičení)
Štěpánová Kateřinauklízečka
Talábová Václava, Mgr.učitelka (hospodářský zeměpis, základy biologie a ekologie, základy společenských věd), EVVO kordinátor
Tippeltová Ladislavakuchařka
Turek Davidkuchař
Urbanová Petrauklízečka
Vágner Oldřich, Ing.učitel (elektronické účetnictví, fiktivní firma, informační technologie, účetnictví)
Vancl Bohuslavasistent pedagoga - učitele
Vejrych Davidkuchař
Vlášková Marcelavedoucí školní jídelny
Vodová Lucieučitelka (matematika, anglický jazyk, základy fyziky, základy přírodních věd, odborný výcvik (5), dekorace v interiéru a exteriéru)
Volman Vladimírasistent pedagoga - vychovatele
Vondráček Libor, Mgr.vychovatel
Vyvlečková Ivana, Mgr.zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik a praktické vyučování, učitelka (český jazyk a literatura, hospodářský zeměpis)
Weberová Evastálá služba
Zapadlo Jiříasistent pedagoga - vychovatele
Zemánek Oldřichasistent pedagoga - vychovatele
Žilková Andrea, Mgr.psychoterapeutka
Návrat na seznam úseků...