Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
 

Proč studovat na naší škole?

Bezbariérové prostředí

Zcela bezbariérové prostředí pro snadný pohyb vozíčkářů na mechanických i elektrických vozících

Výškově nastavitelné lavice ve třídách

Škola a internát propojeny krytou spojovací chodbou

Fotogalerie Fotografie školy a internátu...

Rehabilitační a zdravotní péče

Nepřetržitá přítomnost zdravotnického personálu

Rehabilitační péče dle předpisu lékaře zahrnutá do rozvrhu vyučování

Rehabilitační bazén přímo v budově školy

Prostorná tělocvična přímo v budově školy

Internát

Dvoulůžkové prostorné pokoje s vlastním sociálním zařízením, zásuvkou kabelové TV a internetu

V provozu po celý školní rok (mimo povinných odjezdů během školního roku)

Nabídka sportovního využití volného času - např.: plavání, florbal, boccia, monoski, spinning, veslovací trenažér

Nabídka ostatních činností - např.: vaření, výtvarné techniky, zpívání, grafika, divadlo, návštěvy koncertů

Individuální přístup k žákům

Malý počet žáků ve třídě (maximálně 10 žáků)

Speciální pedagogické centrum v budově školy

Osobní asisitenti přítomní při výuce

Sport

Multifunkční tělocvična a bazén přímo v budově školy

Školní klub zabezpečující mimoškolní aktivity - např.: boccia, cyklistika, florbal, lukostřelba

Dva sportovní kluby s širokou nabídkou sportovních činností - např.: šachy, závěsný kuželník, curling, atletika

Vybavení počítačovou technikou

3 počítačové učebny

Speciální počítačové pracoviště pro žáky s pohybovou nebo zrakovou vadou

Interaktivní tabule (projektory) ve 3 učebnách

Přístup k internetu z vlastních počítačů ve škole (Wifi) i na internátu

 

Aktuální informace

Výsledky přijímacích zkoušek
26.4.2016 10:30
Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky 1. kola přijímacího řízení ke studiu
pro školní rok 2016/2017

 

Uchazeči jsou identifikováni značkou - číslem jednacím.
Tento údaj lze nalézt na dopise, kterým byl uchazeč pozván k přijímacímu řízení.

Josef Kulhavý
 
Akce - UKLIĎME JANSKÉ LÁZNĚ
26.4.2016 10:22
Akce - UKLIĎME JANSKÉ LÁZNĚ

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem studentům a zaměstnancům školy, kteří se podíleli na včerejší akci

UKLIĎME JANSKÉ LÁZNĚ.

Přestože nám počasí nepřálo, odvedli jsme dobrou práci a uklidili bližší i vzdálenější okolí školy.

První skupina vyrazila z Modrokamenné boudy zpět k OAJL. Druhá skupina šla kolem hotelu Siréna, chaty Lovrana přes sjezdovku Protěž až na Hoffmanovu boudu. Kopcovitou cestu žáci zvládli báječně i přesto, že se jim přehřívaly motory elektrických vozíků. Další skupina měla na starosti okolí školy a stezku směrem k Duncanu. Čtvrtá skupina začínala na parkovišti u Hoffmanovy boudy (zde by se mohlo uklízet celý den), pokračovala směrem k Zlaté vyhlídce a k dětské léčebně Vesna. Poslední skupina měla za úkol uklidit Obchodní ulici a centrum města.

Při akci bylo celkem naplněno 10 velkých odpadkových pytlů a uklizeno cca 8 kilometrů cest.

Celá akce se konala za podpory technických služeb měst Janské Lázně a Trutnov a správy KRNAP. Tyto subjekty zabezpečily potřebné vybavení a svoz odpadu, za což jim patří velký dík.

Václava Talábová
 
Vyhlášení voleb do školské rady
4.4.2016 08:33

při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně

 

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 

vyhlašuji

 

volby do školské rady při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně. Voleni budou 2 zástupci pedagogických pracovníků školy, jeden  zástupce zletilých žáků a jeden zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 2. 6. 2016 od 12:00 hod. do 13:00 hod. a od 15:00 hod. do 16:00 hod. v hovorně školy.
Volby členů školské rady za zletilé žáky se uskuteční dne 2. 6. 2016 průběžně od 9:00 hod. do 12:00 hod. v jednotlivých třídách.
Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se uskuteční korespondenční formou od 23. 5. 2016 do 2. 6. 2016 do 12:00 hod.

 

Oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci školy, zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 6. 5. 2016 do 10:00 hodin k rukám ředitelky školy nebo volební komise, a to buď osobně na sekretariátu školy nebo doporučeným dopisem na adresu školy.

 

K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:
Ing. Richard Fiedler
Ing. Milan Kábrt
Lucie Vodová

 

V Janských Lázních dne 1. 4. 2016

Mgr. Jana Marešová, v. r.
ředitelka školy

Jana Marešová
 
Starší informace...
 

Studijní obory:

Obchodní akademie
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
   studium zakončeno maturitní zkouškou
   délka studia 4 roky,
   na naší škole je však studium zpravidla rozloženo na 5 let
 • Obchodní škola
  • 63-51-J/01 Obchodní škola
   studium zakončeno závěrečnou zkouškou
   délka studia 2 roky,
   na naší škole je však studium zpravidla rozloženo na 3 roky
 • Praktická škola
  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
   studium zakončeno závěrečnou zkouškou
   délka studia 2 roky,
   na naší škole je však studium zpravidla rozloženo na 3 roky
 • Další informace o studijních oborech...
   

  O škole:

  Úplný název školy:

  Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
  IČ: 492 902 74
  REDIZO: 600 024 687

  Ředitelka školy:

  Mgr. Jana Marešová

  Adresa:

  Obchodní akademie Olgy Havlové
  Obchodní 282
  542 25 Janské Lázně
  (okres Trutnov)

  Kontakty:

  Telefon: 499 875 175
  E-mail: info@oajl.cz (sekretariát a zástupce ředitele)
   
   
   
  webmaster © 2009 - 2016 webmaster@oajl.cz | 0.031 | Mapa stránek Mapa stránek
  kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | e-mail info@oajl.cz | telefon 499 875 175