Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
 
Do Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně, která je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, jsou přijímáni žáci v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Předpokladem přijetí je:
a) písemná žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o vzdělávání v Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně
b) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

Proč studovat na naší škole?

Bezbariérové prostředí

Zcela bezbariérové prostředí pro snadný pohyb vozíčkářů na mechanických i elektrických vozících

Výškově nastavitelné lavice ve třídách

Škola a internát propojeny krytou spojovací chodbou

Fotogalerie Fotografie školy a internátu...

Rehabilitační a zdravotní péče

Nepřetržitá přítomnost zdravotnického personálu

Rehabilitační péče dle předpisu lékaře zahrnutá do rozvrhu vyučování

Rehabilitační bazén přímo v budově školy

Prostorná tělocvična přímo v budově školy

Internát

Dvoulůžkové prostorné pokoje s vlastním sociálním zařízením, zásuvkou kabelové TV a internetu

V provozu po celý školní rok (mimo povinných odjezdů během školního roku)

Nabídka sportovního využití volného času - např.: plavání, florbal, boccia, monoski, spinning, veslovací trenažér

Nabídka ostatních činností - např.: vaření, výtvarné techniky, zpívání, grafika, divadlo, návštěvy koncertů

Individuální přístup k žákům

Malý počet žáků ve třídě (maximálně 10 žáků)

Speciální pedagogické centrum v budově školy

Osobní asisitenti přítomní při výuce

Sport

Multifunkční tělocvična a bazén přímo v budově školy

Školní klub zabezpečující mimoškolní aktivity - např.: boccia, cyklistika, florbal, lukostřelba

Dva sportovní kluby s širokou nabídkou sportovních činností - např.: šachy, závěsný kuželník, curling, atletika

Vybavení počítačovou technikou

3 počítačové učebny

Speciální počítačové pracoviště pro žáky s pohybovou nebo zrakovou vadou

Interaktivní tabule (projektory) ve 3 učebnách

Přístup k internetu z vlastních počítačů ve škole (Wifi) i na internátu

 

Aktuální informace

Poděkování před prázdninami
28.6.2016 09:29
Poděkování před prázdninami

Vážení a milí zaměstnanci a žáci školy,

školní rok 2015/2016 se pomalu chýlí ke konci a před námi jsou dva měsíce odpočinku. Přeji Vám všem, aby letošní prázdniny byly pro Vás naplněné krásnými zážitky, odpočinkem a sluncem. Děkuji za poctivou práci ve všech úsecích, kterou jsme společně vykonali během celého uplynulého školního roku. Žákům patří dík a uznání za úsílí, jež věnovali zvládnutí učiva, i za vše, co vykonali pro naši školu ve svém volném čase.

Užívejte léta a v září zase s chutí do práce!

Jana Marešová
 
Open day
27.6.2016 11:49

Open day

 

Kulatý stůl: Cesta žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze školní lavice do praxe, cesta k osamostatňování

Josef Kulhavý
 
Praxe žáků v Ergotepu
26.6.2016 15:18

Praxe v reálném pracovním prostředí, které je navíc přizpůsobeno případným zdravotním hendikepům, je pro žáky důležitou součástí přípravy na budoucí uplatnění a možnost osamostatnit se. V průběhu dvou školních let se v Ergotepu, družstvu invalidů zapojilo do praktického vyučování bezmála 60 žáků naší školy. Žáci, kteří přijeli opakovaně, se aktivně zapojili do praxe v jimi vybraných pracovních pozicích. Těch Ergotep nabízí hned dvě desítky a všechny jsou vhodné pro osoby se zdravotním postižením. Celá spolupráce je potěšením pro obě zúčastněné strany a přináší smysl s celospolečenským významem. Hlavní usilí je v trvalém propojení chráněného trhu práce a speciálního školství s cílem zapojit co největší počet mladých lidí se zdravotním postižením do plnohodnotného života.

 

Příprava k práci - stáže

Po zdárném absolvování školy se mnohým žákům obtížně shání pracovní uplatnění na trhu práce. Hlavním problémem je především nedostatek praxe, která jim chybí. Účast na praxích je spíše odrazovým můstkem pro další pracovní činnost. Proto Ergotep, družstvo invalidů nabízí od letošního září účast na stážích. Jejich trvání je v tříměsíčním časovém horizontu s možností ubytování a stravování též v místě. Výstupem je obdržení Osvědčení, které může být vstupenkou k získání vhodného zaměstnání. Cílem je podpořit kvalitu života každého člověka, který má zájem na sobě pracovat a hledat uplatnění na trhu práce. Zdravotní hendikep není překážkou.

Šárka Štěpánková
 
Starší informace...
 

Studijní obory:

Obchodní akademie
  • 63-41-M/02 Obchodní akademie
   studium zakončeno maturitní zkouškou
   délka studia 4 roky,
   na naší škole je však studium zpravidla rozloženo na 5 let
 • Obchodní škola
  • 63-51-J/01 Obchodní škola
   studium zakončeno závěrečnou zkouškou
   délka studia 2 roky,
   na naší škole je však studium zpravidla rozloženo na 3 roky
 • Praktická škola
  • 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
   studium zakončeno závěrečnou zkouškou
   délka studia 2 roky,
   na naší škole je však studium zpravidla rozloženo na 3 roky
 • Další informace o studijních oborech...
   

  O škole:

  Úplný název školy:

  Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
  IČ: 492 902 74
  REDIZO: 600 024 687

  Ředitelka školy:

  Mgr. Jana Marešová

  Adresa:

  Obchodní akademie Olgy Havlové
  Obchodní 282
  542 25 Janské Lázně
  (okres Trutnov)

  Kontakty:

  Telefon: 499 875 175
  E-mail: info@oajl.cz (sekretariát a zástupce ředitele)
   
   
   
  webmaster © 2009 - 2016 webmaster@oajl.cz | 0.031 | Mapa stránek Mapa stránek
  kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | e-mail info@oajl.cz | telefon 499 875 175