Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Speciálně pedagogické centrum - SPC

Kdo jsme?

Naše speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, které bezplatně zabezpečuje psychologickou, speciálně pedagogickou a sociálně právní péči dětem, žákům a studentům s tělesným a zdravotním postižením. Zajišťujeme výjezdy do ZŠ, MŠ a do rodin s velmi těžce postiženými dětmi.

Komu jsou naše služby určeny?

 • dětem raného a předškolního věku
 • žákům a studentům různého typu a stupně škol
 • rodičům a zákonným zástupcům
 • školám a školským zařízením
 • dalším institucím a široké veřejnosti

Jaké služby nabízíme?

 • poradenství při zařazování dětí s tělesným a zdravotním postižením do vhodných škol nebo zařízení
 • pomoc při integraci dětí s tělesným postižením do běžných základních škol
 • konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách děti s handicapem
 • individuální poradenství pro rodiče dětí
 • sociálně právní poradenství
 • šetření školní zralosti
 • podle míry postižení dítěte doporučujeme do škol pomoc asistenta pedagoga
 • pomoc při vytváření individuálních učebních plánů pro těžce tělesně postižené
 • řešení výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení
 • poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených žáků na druhý stupeň základní školy
 • informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků
 • zajišťujeme uzpůsobení podmínek k maturitě u maturujících klientů s tělesným postižením
 • krizovou intervenci
 • konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, sociálními pracovníky
 • poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí
 • zapůjčování speciálních pomůcek
 • spolupráci na vzdělávacích kurzech pořádaných organizacemi zajišťujících vzdělávání pedagogických pracovníků

Personální obsazení a kontakty

Speciálně pedagogické centrum při Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
Telefon: 499 875 175
Mgr. Hana Grundmannová – vedoucí speciálně pedagogického centra, speciální pedagožka
Telefon: 499 862 130
Email: grundmannova@oajl.cz
PhDr. et Mgr. Kulhánková Radka, Ph.D. – psycholožka
Telefon: 499 862 131
Email: kulhankova@oajl.cz
Mgr. Lucie Hudcová – speciální pedagožka
Telefon: 499 862 130
Email: hudcova@oajl.cz
Leona Dolejšková – sociální pracovnice
Telefon: 499 862 132
Email: dolejskova@oajl.cz
Objednávky konzultací a vyšetření lze uskutečnit prostřednictvím sociální pracovnice telefonicky, a to v době od pondělí do pátku, od 8,00 do 15,00 hod.

Dokumenty ke stažení

Dotazník pro MŠ
Dotazník pro školu
 
 
webmaster © 2009 - 2017 webmaster@oajl.cz | 0.016 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | e-mail info@oajl.cz | telefon 499 875 175 | datová scránka gggxiax