Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Vyhledávání Vyhledávání:

Intranet Intranet:

Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

Intranet Sociální sítě:

Twitter
Facebook
Youtube
Plán školního roku

Erasmus+

Název projektu: Zdokonalování pedagogické práce s žáky s poruchami autistického spektra a odborné praxe žáků s handicapem jako prostředek k jejich lepšímu uplatnění na evropském trhu práce
Program: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Doba trvání: září 2016 – srpen 2018
Přidělený grant: 89 639 Euro

Popis projektu

Projekt vznikl na základě potřeby naší organizace osvojit a zdokonalit si metodické postupy při práci se žáky s poruchami autistického spektra a umožnit našim žákům zúčastnit se odborné praxe v zahraničí, prohloubit své jazykové a odborné znalosti, a tím zvýšit své možnosti budoucího uplatnění na evropském trhu práce.
Osobami zapojenými do mobilit pedagogických pracovníků je na české straně je 5 speciálních pedagogů. Zamýšlíme navštívit školu při psychiatrické klinice ve Švédsku a sledovat výukové postupy a přístupy k žákům zmíněné kategorie a spolu se švédskými kolegy přemýšlet o co nejúčinnějších metodách práce s nimi. Předpokládaným přínosem pro naši školu bude seznámení se s metodami využívanými při práci s žáky autistického spektra a jejich aplikace do naší praxe. Také doufáme v navázání dlouhodobé spolupráce se švédskou školou a vzájemné sdílení nově získaných poznatků při naší práci.
Co se týká mobilit žáků, rozhodli jsme se zapojit se do tohoto typu projektu, protože věříme, že zkušenost takovéhoto druhu pomůže zvýšit omezené možnosti našich žáků na evropském trhu práce tím, že prohloubí jejich odborné znalosti, zlepší jazykové a komunikační dovednosti, zvýší jejich kulturní povědomí a také jejich sebejistotu a sebehodnocení. Do projektu zapojíme 16 žáků, každý rok 8, kteří společně se 4 asistenty vycestují do Plymouth ve Velké Británii, kde se zúčastní výukovo-odborného výcviku ve středisku zaměřeném na propojení výuky s praxí. Žáci budou pečlivě vybíráni na základě svých jazykových a odborných znalostí.. Na vytvoření vhodných pracovních podmínek a výběru vhodného ubytování pro naše handicapované žáky spolupracujeme s agenturou Tellus, po schválení projektu jsme uskutečnili přípravnou návštěvu střediska, kdy jsme na místě v Plymouth zkontrolovali, zda je vše připraveno tak, aby praxe mohla bez problémů proběhnout či zda je ještě třeba přizpůsobit nějaké pracovní či ubytovací podmínky. Během praxe budou přítomny doprovodné osoby, které žákům pomohou při přesunech, hygieně a jiných situacích vyžadujících pomoc asistenta. Žáci během praxe využijí nástroje ECVET a EUROPASS. K hodnocení výsledků praxe bude použito nástroje ECVET, který se společně s nástrojem EUROPASS stane součástí jejich portfolia a pomůže jim tak zvýšit šance na uplatnění na evropském trhu práce.

Zprávy a fotografie

- Zpráva a fotografie z výjezdu do Anglie
- Zpráva a fotografie z výjezdu do Švédska

Fotogalerie z přípravy projektu

 
 
webmaster © 2009-2019 webmaster@oajl.cz | Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů | 0.010 | Mapa stránek Mapa stránek
kontakt Obchodní akademie Olgy Havlové, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně | telefon 499 862 111 | e-mail info@oajl.cz | datová scránka gggxiax