bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Středisko volného času Zájmové kroužky Plavání

Zájmové kroužky

Plavání

Kroužek plavání je otevřený všem bez rozdílu věku a postižení a zároveň klientům bez handicapu. Klientům umožňujeme pod odborným vedením seznámit se s jednotlivými plaveckými způsoby s ohledem na rozsah míry handicapu. Díky plavání dochází k zlepšení fyzické kondice, zvýšení vitální kapacity plic. Cílem kroužku je osvojení schopnosti pohybovat se ve vodě bez kompenzačních pomůcek, což má přímý dopad na posílení sebevědomí, nezávislého pohybu ve vodě a soběstačnosti. Základním prvkem je zapojení do volnočasové aktivity, která jim může pomoci otevřít nový horizont.

Vedoucí kroužku

Lenka Davidová
davidovaoajl.cz

Časový rozpis

Bazén mimo provoz. Kroužek bude otevřen od ledna 2023.
Děkujeme za pochopení.

Platba

  • 1000 Kč za pololetí
  • 100 Kč za 1 lekci