bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Internát Volnočasové aktivity


Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity zajišťují vychovatelé a asistenti vychovatelů a jsou určeny žákům ze všech výchovných skupin. Do nabídky těchto aktivit patří zejména sportovní aktivity realizované ve školní tělocvičně, bazénu a posilovně. Posilovna je plně vybavena pro potřeby vozíčkářů a je umístěna na jednom z pavilonů internátu. Žáci si mohou vybrat např. stolní tenis, florbal, badminton, kondiční plavání, posilování atd.

Nabídku tvoří také kroužky umělecko-estetického charakteru: dívčí klub, výtvarný, dramatický, keramický, grafický a fotografický kroužek, hudebně-relaxační poslech nebo školní kapela. V internátu je k dispozici hudební centrum, polytechnická dílna s keramickou pecí, výtvarná dílna a klubovna. Mnohé z uvedených aktivit zde nabízí Středisko volného času, které při škole působí.

Během roku vychovatelé organizují pro žáky také řadu soutěží, kulturních akcí, výletů a návštěv vzdělávacích i sportovních akcí. Dále se internát, za výrazné pomoci žáků, podílí na pravidelných kulturních akcích pro veřejnost, jakými jsou např. Velikonoční dělánky, Dětský ples či Vánoční akademie.

Snahou všech pracovníků je nabídnout pestré a atraktivní volnočasové aktivity. Cílem pedagogického úsilí v oblasti volnočasových aktivit je pak motivace a vedení žáků k aktivnímu, smysluplnému a bezpečnému trávení volného času.

Přehled zájmových aktivit

Bude zveřejněna později
Internát Internát Internát Internát