bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Veřejnost Projekty

Fondy EHP

Vzdělávání: projekty mobilit (EHP-CZ-MOP-2-002)

Vzdělávání: institucionální spolupráce (EHP-CZ-ICP-4-017)

Erasmus+

Erasmus+ Akreditace 2022

Otevíráme se světu (2021-1-CZ01-KA122-VET-000017200)

Zvyšování jazykových a metodických kompetencí pracovníků školy jako příprava na další spolupráci s Evropskými partnery (2018-1-CZ01-KA101-047271)

Zdokonalování pedagogické práce s žáky s poruchami autistického spektra a odborné praxe žáků s handicapem jako prostředek k jejich lepšímu uplatnění na evropském trhu práce (2016-1-CZ01-KA102-023151)

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prohlubování vzdělávacích kompetencí pedagogických pracovníků a zvyšování dovedností žáků OAJL

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Ukončené projekty

  • Zvyšování pedagogických kompetencí pedagogů OAJL a jejich transformace směrem k žákům (Šablony pro SŠ)
  • OAJL - čtenářské dílny a jazykové pobyty (CZ.1.07/1.1.00/56.0004)
  • Studentské minipodniky Severovýchod (CZ.1.07/1.1.00/54.0017)
  • Ergotep pro žáky i pedagogy (CZ.1.07/1.1.00/54.0051)
  • Program podpory digitalizace škol (Edulab)
  • Zavedení nových metod a forem výuky cizích jazyků na Obchodní akademii v Janských Lázních (CZ.1.07/1.1.05/04.0004)
  • OAJL - inovace výuky (CZ.1.07/1.5.00/34.0745)