bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Středisko volného času Ceník

Ceník střediska volného času

Úhrada za účast v zájmových aktivitách SVČ ve školním roce 2022/2023 je rozdělena do dvou splátek, na každé pololetí samostatně. Účastník zájmového vzdělávání, který se účastní dvou zájmových aktivit a více má pro školní rok 2022/2023 stanovenu jednotnou platbu za účast v aktivitách SVČ, a to 1000 Kč / pololetí.

Ceník zájmových aktivit SVČ 2022/2023

Název kroužku Cena kroužku /pololetí Cena za lekci
Dramatický 700 Kč -
Hudební dílna 500 Kč -
Angličtina pro děti 700 Kč -
Fotografický 500 Kč -
Klub sportovního fanouška 300 Kč -
Badminton 700 Kč 70 Kč
Paraflorbal 700 Kč 70 Kč
Plavání 1000 Kč 100 Kč
Kondiční cvičení 700 Kč -
Výuka hry na klavír 700 Kč -
Ekologický kroužek 500 Kč -
Happy film 700 Kč -
Elektrotechnický 500 Kč -
Tanečně pohybový 700 Kč -

Úhradu poplatku za zájmový útvar uhraďte v hotovosti vedoucímu zájmového kroužku. Na platbu dostanete potvrzení od účetní školy.

Žáci OAJL platí kroužky SVČ srážkou ze zálohy, kterou posílají na účet školy. Kontrola plateb je viditelná na intranetu. Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do 15. října, platbu za 2. pololetí do 30. ledna příslušného školního roku.

Celková cena úhrady za zájmové aktivity je maximálně 1000 Kč za pololetí. Ceny za jednotlivé zájmové kroužky se nesčítají.

Příklad:
  • Badminton, plavání, florbal = cena 1000 Kč/pololetí
  • Pouze jeden kroužek > dle ceníku - např. Dramatický kroužek = cena 700 Kč/pololetí