bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Středisko volného času Ceník

Ceník střediska volného času

Úhrada za účast v zájmových aktivitách SVČ ve školním roce 2020/2021 je rozdělena do dvou splátek, na každé pololetí samostatně. Účastník zájmového vzdělávání, který se účastní dvou zájmových aktivit a více má pro školní rok 2020/2021 stanovenu jednotnou platbu za účast v aktivitách SVČ, a to 850 Kč / pololetí.

Ceník zájmových aktivit SVČ 2020/2021

Název kroužku Cena kroužku /pololetí Cena za lekci
Dramatický 500 Kč -
Hudební dílna 300 Kč -
Výuka hry na flétnu 500 Kč -
Angličtina pro děti 700 Kč -
Fotografický 500 Kč -
Klub sportovního fanouška 300 Kč -
Badminton 700 Kč 70 Kč
Paraflorbal 700 Kč 70 Kč
Plavání 850 Kč 85 Kč
Kondiční cvičení 500 Kč -
Výuka hry na klavír 500 Kč -
Ekologický kroužek 500 Kč -
Happy film 500 Kč -
Elektrotechnický 500 Kč -

Úhradu poplatku za zájmový útvar uhraďte v hotovosti vedoucímu zájmového kroužku. Na platbu dostanete potvrzení od účetní školy.

Platbu za 1. pololetí je nutné uhradit do 15. října, platbu za 2. pololetí do 30. ledna příslušného školního roku.

Celková cena úhrady za zájmové aktivity je maximálně 850 Kč za pololetí.

Příklad:
  • Badminton, plavání, florbal = cena 850 Kč/pololetí
  • Hudební dílna, Dívčí klub = cena 800 pololetí
  • Fotografický kroužek, Dívčí klub = cena 600 Kč/pololetí