bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Středisko volného času Zájmové kroužky Angličtina pro děti

Zájmové kroužky

Angličtina pro děti

Děti se na kroužku formou her, písniček, dramatu (výměna rolí,…), konverzace, seznámí se základy angličtiny a budou mít zároveň možnost procvičit si zde látku probíranou na 1. stupni základní školy. Důraz je kladen na zábavnou a pro děti přitažlivou formu výuky, která bude probíhat za pomoci obrazového materiálu, pohybových aktivit, rozmanitých her a interaktivní tabule s internetem. Děti si zde nejen zopakují látku ze školy, ale také si rozšíří již získanou slovní zásobu a naučí se komunikovat a reagovat v běžných životních situacích . Budou zde procvičována témata probíraná ve škole (pozdravy, barvy, čísla, rodina, koníčky, části těla, oblečení, zvířata, sporty,...)

Vedoucí kroužku

Tereza Boleslavská

Časový rozpis

středa 14:30-16:00 učebna U5

Platba

  • 700 Kč za pololetí