bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Veřejnost Projekty Švédsko 2017

Švédsko 2017 (Erasmus+)

Pondělí

Po příletu do Stockholmu absolvujeme 320 km ve vypůjčeném automobilu. Po náročné cestě nás čeká výjimečný výhled na druhé největší švédské jezero Vättern.

Úterý

Přijíždíme do Solasskolan, speciální školy pro děti s různými problémy, hlavně psychiatrickými. Sem se docházejí vzdělávat děti z blízké psychiatrické léčebny nebo denní léčebny pro děti s anorexiíí anebo z domu, kde byly před tím vzdělávány pouze v domácím prostředí. Právě domácí vzdělávání zde preferují. V samotné škole je tým odborníků - speciální pedagogové, psycholog, sociální pracovnice. V úterý se seznamujeme s prostředím školy - s vybavením pro praktické vyučování, knihovnou s audioknihami, či s relaxační místností s televizí, kde se každé ráno v 8:30 setkává učitel se svými svěřenci a dívají se společně na zprávy a povídají si o aktuálních i proběhlých novinkách.

Odpoledne navštěvujeme denní léčebnu pro děti s anorexií. Krásným prostředím nás prováděla Brigita, speciální pedagožka a zdravotnice zároveň. Máme možnost s kolegy ocenit propracovaný systém péče o dítě s touto nemocí a jeho rodinu.

Středa

Navštěvujeme Speciální školu Dales resursenhet. Tato škola byla otevřená teprve nedávno na žádost učitelů z běžných škol v celé oblasti Jönköpingu. Je zřízena městem za účelem pomoci běžným školám s problémovými dětmi. Docházka do této školy je dočasná a každému z dětí je vypracován individuální vzdělávací plán. Děti jsou poté podle potřeby zařazeny buď do jiné školy nebo se je podaří zařadit s intervencí speciálních pedagogů z této školy zpět do vzdělávání v původní škole. Speciální pedagogové a sociální pracovníci zde pracují v týmovém duchu.

Čtvrtek

Při naší další návštěvě jsme zavítali do velké střední školy s mnoha obory a třídami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Viděli jsme program vzdělávání dospělých, vybavenost školy i vstřícný přístup všech zaměstnanců.

Pátek

Přejíždíme do hlavního města Švédska - Stockholmu a vyrážíme na první problídku města.

Sobota

Celý den poznáváme krásy Stockholmu: kanál Saltsjön, muzeum Vasa i Staré město.

Neděle

Odjíždíme z hotelu a po krátké zastávce na zámku Rosersberg míříme na letiště.

Měli jsme možnost celý týden sledovat práci speciálních pedagogů ve Švédsku, řešit s nimi zásadní otázky vzdělávání dětí se speciálními potřebami a také otázky inkluze a její vliv. Dozvěděli jsme se více o financování nově otevřených speciálních škol, o spolupráci pedagogů, sociálních pracovníků i zdravotního personálu.