bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Žáci a rodiče Covid-19

Covid-19: Informace ke zvýšeným hygienickým opatřením

Preventivní a protiepidemická opatření

Níže uvedená opatření jsou platná k 1. 9. 2021, dále budou aktualizována v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Výběr důležitých opatření

  • Žáci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nošení respirátoru s označením FFP2, KN95, případně nanoroušky ve společných prostorách školy a internátu.
  • Všichni žáci ubytovaní v internátu jsou vybaveni vlastními respirátory (FFP2 nebo KN95) v dostatečném množství s ohledem na pravidelnou výměnu.
  • Vstup žáka do budovy školy a internátu je podmíněn podrobením se testování antigenním testem s negativním výsledkem, testování žáků bude probíhat tzv. samoodběrem, v individuálních případech s asistencí třetí osoby.
  • Testovacím dnem je 1., 6. a 9. září, o výsledcích testování se vede evidence.
  • V případě příjezdu do školy v jiný den je žák testován bezprostředně při příjezdu a následně poté v pravidelný testovací den.
  • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří předloží certifikát o ukončeném očkování (alespoň 14 dnů po poslední dávce), nebo certifikát o prodělaném onemocnění, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu.