bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Žáci a rodiče Covid-19

Covid-19: Informace ke zvýšeným hygienickým opatřením

Preventivní a protiepidemická opatření

Níže uvedená opatření jsou platná k 3. 5. 2021, dále budou aktualizována v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Výběr důležitých opatření

 • Žáci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nošení respirátoru s označením FFP2, KN95, případně nanoroušky ve všech prostorách školy a internátu, výjimkou je pouze pokoj, na kterém je žák ubytován.
 • Všichni žáci ubytovaní v internátu jsou vybaveni vlastními respirátory (FFP2 nebo KN95) v dostatečném množství s ohledem na pravidelnou výměnu.
 • Vstup žáka i zaměstnance do budovy školy a internátu je podmíněn podrobením se testování antigenním testem s negativním výsledkem, testování bude probíhat tzv. samoodběrem, v individuálních případech s asistencí třetí osoby.
 • Testovacím dnem je neděle/pondělí (dle příjezdu), o výsledcích testování se vede evidence.
 • V případě příjezdu do školy v jiný den je žák/zaměstnanec testován bezprostředně při příjezdu a následně poté v pravidelný testovací den (neděle/pondělí).
 • Čas příjezdů do internátu byl s ohledem na testování přechodně upraven v příjezdový den nebo neděli do 18 hodin.
 • V důsledku ochrany zdraví žáků jsou zakázány vzájemné návštěvy žáků na pokojích a v učebnách jiných tříd.
Kompletní souhrn je k dispozici v tomto dokumentu:

Testování žáků vybraných tříd v následujících dnech

Pravidla platí pro žáky tříd 2.PŠ, 3.PŠ, 1.SL a 2.SL a pro žáci přijíždějící na individuální konzultace.
 • Testování při příjezdu v neděli zajistí vychovatelé konající službu před vstupem do internátu (příjezd je možný nejpozději do 18:00 hodin).
 • Testování žáků zůstávajících v internátu přes víkend zajistí vychovatelé konající službu v neděli v hudebním centru (pavilon C) v době od 10:00 do 11:30 hodin.
 • Testování při příjezdu v pondělí před vstupem do budovy školy zajistí asistenti pedagoga ve vstupní hale v době od 6:00 do 8:00 hodin.
 • Testování při příjezdu v jiné dny zajistí po domluvě asistenti pedagoga (na telefonu 499 862 160) nebo vychovatelé konající službu.
 • Obecně platí, že mezi jednotlivými antigenními testy může uplynout maximálně 7 dnů.

Video: Jak probíhá testování testy LEPU