bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Žáci a rodiče Covid-19

Covid-19: Informace ke zvýšeným hygienickým opatřením

Preventivní a protiepidemická opatření

Níže uvedená opatření jsou platná k 3. 5. 2021, dále budou aktualizována v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Výběr důležitých opatření

 • Žáci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nošení respirátoru s označením FFP2, KN95, případně nanoroušky ve všech prostorách školy a internátu, výjimkou je pouze pokoj, na kterém je žák ubytován.
 • Všichni žáci ubytovaní v internátu jsou vybaveni vlastními respirátory (FFP2 nebo KN95) v dostatečném množství s ohledem na pravidelnou výměnu.
 • Vstup žáka i zaměstnance do budovy školy a internátu je podmíněn podrobením se testování antigenním testem s negativním výsledkem, testování bude probíhat tzv. samoodběrem, v individuálních případech s asistencí třetí osoby.
 • Testovacím dnem je neděle/pondělí (dle příjezdu), o výsledcích testování se vede evidence.
 • V případě příjezdu do školy v jiný den je žák/zaměstnanec testován bezprostředně při příjezdu a následně poté v pravidelný testovací den (neděle/pondělí).
 • Čas příjezdů do internátu byl s ohledem na testování přechodně upraven v příjezdový den nebo neděli do 18 hodin.
 • V důsledku ochrany zdraví žáků jsou zakázány vzájemné návštěvy žáků na pokojích a v učebnách jiných tříd.
Kompletní souhrn je k dispozici v tomto dokumentu:

Organizace příjezdu žáků vybraných tříd dne 24. 5.

Pravidla platí pro žáky všech tříd obchodní školy a obchodní akademie (bez žáků 5.OA).
 • Žáci přijíždí v doprovodu rodinného příslušníka v době od 8:30 do 10:30 hodin (dle pokynů na intranetu).
 • Testování žáků bude probíhat ve vstupní hale školy, případně v automobilu před budovou školy (pro takovou možnost volejte na telefon 499 862 160).
 • Po negativním vyhodnocení testu může žák vstoupit dále do budovy školy nebo odjet k zadním vchodům do pavilonů A, B, C.
 • Rodinní příslušníci žáků nebudou mít do budovy školy povolený přístup. Vybalení zavazadel zajistí vychovatelé.

Testování žáků v následujících dnech

 • Testování při příjezdu v neděli zajistí vychovatelé konající službu před vstupem do internátu (příjezd je možný nejpozději do 18:00 hodin).
 • Testování žáků zůstávajících v internátu přes víkend zajistí vychovatelé konající službu v neděli v hudebním centru (pavilon C) v době od 10:00 do 11:30 hodin.
 • Testování při příjezdu v pondělí před vstupem do budovy školy zajistí asistenti pedagoga ve vstupní hale v době od 6:00 do 8:00 hodin.
 • Testování při příjezdu v jiné dny zajistí po domluvě asistenti pedagoga (na telefonu 499 862 160) nebo vychovatelé konající službu.
 • Obecně platí, že mezi jednotlivými antigenními testy může uplynout maximálně 7 dnů.

Video: Jak probíhá testování testy LEPU