bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Žáci a rodiče Covid-19

Covid-19: Informace ke zvýšeným hygienickým opatřením

Preventivní a protiepidemická opatření

Níže uvedená opatření jsou platná k 1. 11. 2021, dále budou aktualizována v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.

Výběr důležitých opatření

  • Žáci i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zásady osobní a provozní hygieny.
  • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nošení respirátoru s označením FFP2, KN95, případně nanoroušky ve společných prostorách školy a internátu.
  • Všichni žáci ubytovaní v internátu jsou vybaveni vlastními respirátory (FFP2 nebo KN95) v dostatečném množství s ohledem na pravidelnou výměnu.
  • Žáci nemusí nosit ochranný prostředek během vyučování a výchovných aktivit.
  • Zaměstnanci jsou povinni nosit ochranný prostředek za podmínky, pokud sdílí s jinými spolupracovníky pracovní prostor (kancelář, kabinet,..).
  • Nově je stanovena povinnost nosit ochranný prostředek i během vyučování (výjimkou jsou hodiny TV pokud se udržuje od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru) a výchovné činnosti (výjimkou jsou sportovní aktivity pokud se udržuje od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru) pro neočkované pedagogické pracovníky školy.